Loading…

Donors

shobon barua

shobon barua

Total :20 USD
Name Amount (USD) Year
Priyonti Barua (REG NO: 332624) 10 2022
Priyonti Barua (REG NO: 332624) 10 2022
Baibhari Priya Barua; Baishali Priya Barua

Baibhari Priya Barua; Baishali Priya Barua

Total :144 USD
Name Amount (USD) Year
Pingki Marma (REG NO: 686288) 144 2022
Luna Barua

Luna Barua

Total :50 USD
Name Amount (USD) Year
Durjoy Barua (REG NO: 690319) 20 2022
Durjoy Barua (REG NO: 690319) 30 2022
Nikhil R Barua

Nikhil R Barua

Total :240 USD
Name Amount (USD) Year
Nibairy Mog (REG NO: 355080) 120 2022
Ankita Barua (REG NO: 802988) 120 2022
Angela and Amelia

Angela and Amelia

Total :40 USD
Name Amount (USD) Year
Joy Barua (REG NO: 237625) 8 2022
Joy Barua (REG NO: 237625) 8 2022
Joy Barua (REG NO: 237625) 24 2022
Dilip Barua

Dilip Barua

Total :192 USD
Name Amount (USD) Year
Tirita Chakma (REG NO: 514503) 96 2022
Snigdha Barua (REG NO: 408348) 96 2022
daya barya

daya barya

Total :20 USD
Name Amount (USD) Year
Priyonti Barua (REG NO: 332624) 20 2022
Bipul Barua

Bipul Barua

Total :18 USD
Name Amount (USD) Year
Esitha Barua (REG NO: 904913) 10 2022
Pritom Barua (REG NO: 300548) 8 2022
Tapas Barua

Tapas Barua

Total :16 USD
Name Amount (USD) Year
Tisha Chakma (REG NO: 587856) 8 2022
Sumentu Chakma (REG NO: 965393) 8 2022
Mr. Koushik Prasad Barua

Mr. Koushik Prasad Barua

Total :120 USD
Name Amount (USD) Year
Aniket Barua Apurva (REG NO: 140897) 120 2022
Mr. Shourov Prasad Barua

Mr. Shourov Prasad Barua

Total :120 USD
Name Amount (USD) Year
Aditya Kumar Barua (REG NO: 631160) 120 2022
Ruby Barua

Ruby Barua

Total :60 USD
Name Amount (USD) Year
Lovely Marma (REG NO: 748076) 60 2022
Joya & Joba Barua

Joya & Joba Barua

Total :120 USD
Name Amount (USD) Year
Tanmoy Barua (REG NO: 390850) 120 2022
Sujoy Barua

Sujoy Barua

Total :120 USD
Name Amount (USD) Year
Suimi Marma (REG NO: 481020) 120 2022
Ashit Barua

Ashit Barua

Total :96 USD
Name Amount (USD) Year
Tithi Barua (REG NO: 437571) 96 2022
Sreeman Barua

Sreeman Barua

Total :100 USD
Name Amount (USD) Year
Samaudi Marma (REG NO: 961508) 100 2022
Aaryav and Sarina Barua

Aaryav and Sarina Barua

Total :120 USD
Name Amount (USD) Year
Shima Rani Tanchangya (REG NO: 560438) 120 2022
Sarina Barua

Sarina Barua

Total :120 USD
Name Amount (USD) Year
Dipika Barua (REG NO: 717951) 120 2022
Aaryav Barua

Aaryav Barua

Total :120 USD
Name Amount (USD) Year
Pospita Barua (REG NO: 545898) 120 2022
SUGATA-BARUA

SUGATA-BARUA

Total :24 USD
Name Amount (USD) Year
Niloy Barua (REG NO: 957393) 24 2022
Urmi Barua

Urmi Barua

Total :24 USD
Name Amount (USD) Year
Shristi Barua (REG NO: 211626) 24 2022
Ujjal K Barua

Ujjal K Barua

Total :120 USD
Name Amount (USD) Year
Mamuni Barua (REG NO: 343173) 120 2022
Mrs. Ranjita Barua

Mrs. Ranjita Barua

Total :120 USD
Name Amount (USD) Year
Sanjib Chakma (REG NO: 567943) 120 2022
Tapan Barua

Tapan Barua

Total :28 USD
Name Amount (USD) Year
Prantika Barua (REG NO: 905683) 5 2022
Chandrika Barua (REG NO: 280495) 6 2022
Pulak Barua

Pulak Barua

Total :6 USD
Name Amount (USD) Year
Prantika Barua (REG NO: 905683) 6 2022
Mr. Tapas Barua

Mr. Tapas Barua

Total :32 USD
Name Amount (USD) Year
Sumentu Chakma (REG NO: 965393) 16 2022
Tisha Chakma (REG NO: 587856) 16 2022
Mr. Bipul Barua

Mr. Bipul Barua

Total :36 USD
Name Amount (USD) Year
Pritom Barua (REG NO: 300548) 16 2022
Esitha Barua (REG NO: 904913) 20 2022
Ms. Shawon Barua

Ms. Shawon Barua

Total :96 USD
Name Amount (USD) Year
Chekrintho Marma (REG NO: 327805) 96 2022
Suchana Barua Baishaki

Suchana Barua Baishaki

Total :120 USD
Name Amount (USD) Year
Turjoy Barua (REG NO: 694925) 120 2022
Mr. Asokankur Barua & Mrs. Shukla Barua

Mr. Asokankur Barua & Mrs. Shukla Barua

Total :115 USD
Name Amount (USD) Year
Rekon Barua (REG NO: 694922) 115 2022
Pragrasree Sraman

Pragrasree Sraman

Total :5 USD
Name Amount (USD) Year
Daya Barua

Daya Barua

Total :20 USD
Name Amount (USD) Year
Priyonti Barua (REG NO: 332624) 10 2022
Priyonti Barua (REG NO: 332624) 10 2022
pragrasree

pragrasree

Total :5 USD
Name Amount (USD) Year
Rekon Barua (REG NO: 694922) 5 2022
Promode Ranjan Barua

Promode Ranjan Barua

Total :10 USD
Name Amount (USD) Year
Rekon Barua (REG NO: 694922) 10 2022
Liton Barua

Liton Barua

Total :10 USD
Name Amount (USD) Year
Papri Barua (REG NO: 960962) 10 2022